Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Παράρτημα Αργολίδας που προέκυψε από τις εκλογές της 10ης Δεκεμβρίου 2018 :

Πρόεδρος ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αντιπρόεδρος ΤΣΙΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γεν. Γραμ. ΓΚΟΛΕΣΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Ταμίας ΠΑΙΒΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ειδ. Γραμ.  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μέλος ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μέλος ΔΟΥΜΕΝΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ