Ευχαριστούμε τον σύλλογο AC3 (Argolis Classic Car Club)  για την εμπιστοσύνη που μας δείχνει στη κάλυψη όλων τον αγώνων που διοργανώνει!