Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 3η Πανελληνία Εκπαίδευση Διάσωσης σε ορμητικά νερά που οργάνωσε η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, για τα στελέχη της, σε συνεργασία με την Rescue 3 International. Η εκπαίδευση εμπίπτει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναβάθμισης των παραρτημάτων της Ε.Ο.Δ , HRT-WR, με μέριμνα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και του Τμήματος Υγρού Στοιχείου της Κεντρικής Διοίκησης της Ε.Ο.Δ. Το όλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στην ολυμπιακή πίστα κανό-καγιάκ του Ελληνικού.

Διήρκησε τρεις (3) ολόκληρες ημέρες με δεκαέξι (16) ώρες καθημερινής εκπαίδευσης, αξιοποιώντας τις απόλυτα ρεαλιστικές συνθήκες που προσφέρει η πίστα του Ελληνικού.
Είκοσι (20) διασώστες από έντεκα παραρτήματα της Ε.Ο.Δ εκπαιδεύτηκαν στη διάσωση σε ορμητικά νερά από τον εκπαιδευτή της Rescue 3 International, και μέλος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, Ιωάννη Χολέβα και τους συνεργάτες του.

Η ειδικά σχεδιασμένη εκπαίδευση,ώστε να καλύπτει της ανάγκες της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, οι πολλαπλές δυνατότητες προσομοίωσης πραγματικών συνθηκών της πίστας του Ελληνικού, τα πολλά διαφορετικά σενάρια, οι πολλές διαφορετικές διαδικασίες διάσωσης καθώς και η εμπειρία και η προθυμία των εκπαιδευτών συντέλεσαν στο να αποκομίσουν οι εκπαιδευόμενοι ουσιαστικές γνώσεις, δεξιότητες και εικόνες σχετικά με την πιο απαιτητική, δύσκολης και υψηλής επικινδυνότητας ειδικότητας της Ε.Ο.Δ.