Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
General Secretariat for Civil Protection

 

Αστυνομία
Hellenic Police

 

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας
Earthquake Planning and Protection Organisation

 

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
Institute of Geodynamics, National Observatory of Athens

 

Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
Hellenic National Meteorological Service

 

 

Κέντρο Δηλητηριάσεων
Poison Information Center

 

Πυροσβεστικό Σώμα
Hellenic Fire Department

 

 

Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων
Hellenic Center for Disease Control & Prevention

 

Ε.Κ.Α.Β.
National Emergency Center