Το ΔΣ της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Παράρτημα Αργολίδας συγκαλεί την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου Τακτική Γενική Συνέλευση . Σε περίπτωση μη απαρτίας των μελών, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου.