Την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 18:30 στο Πρώην Δημοτικό Σχολείο του Λάλουκα θα πραγματοποιηθεί Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΟΔ !
Θέμα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι ο απολογισμός δράσης του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και η ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου !