ΣΕΙΣΙΧΘΩΝ 2019
Την Παρασκευή 15-03-2019 και ώρα 11:00΄ πραγματοποιήθηκε άσκηση αντιμετώπισης συνεπειών από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων με την κωδική ονομασία « ΣΕΙΣΙΧΘΩΝ 2019 » στις εγκαταστάσεις της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.

Η άσκηση αντιμετωπίστηκε ως πραγματικό συμβάν μερικής κατάρρευσης κτηρίου, με εκδήλωση φωτιάς και απεγκλωβισμού ατόμων και ακολουθήθηκαν όλα τα επιχειρησιακά στάδια για την αντιμετώπιση των συνεπειών, αναπτύσσοντας πλήρως τον επιχειρησιακό σχεδιασμό με τις προβλεπόμενες .

Σκοπός της άσκησης ήταν:
• Η διαπίστωση του βαθμού ετοιμότητας και η εκπαίδευση των πυροσβεστικών δυνάμεων της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αργολίδας, για την αντιμετώπιση συνεπειών από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων.

• Ο έγκαιρος εντοπισμός δυσχερειών στο συντονισμό και τη συνεργασία των εμπλεκομένων Υπηρεσιών και Φορέων.

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης παράρτημα Αργολίδας πηρέ μέρος με 16 διασώστες, μέλη, και αποκόμισε σημαντική εμπειρία από την άσκηση. 
Ευχαριστούμε την πυροσβεστική υπηρεσία Ναύπλιου για την εμπιστοσύνη που δείχνει στην ομάδα μας.