Πρώτες Βοήθειες

  • Βασικές γνώσεις Πρώτων Βοηθειών
  • Βασική Υποστήριξη Ζωής (BLS)
  • Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)
  • Χρήση Εξωτερικού Αυτόματου Απινιδωτή (ΑΕΑ)
(όλες οι παρουσιάσεις είναι βάση των πρωτοκόλλων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC)

Μαθαίνω να προστατεύομαι απ’το Σεισμό

  • Τι είναι ο Σεισμός
  • Τι πρέπει να κάνω πριν από το σεισμό (Πρόληψη)
  • Τι πρέπει να κάνω κατά τη διάρκεια του σεισμού (Προστασία)
  • Τι πρέπει να κάνω μετά το σεισμό (Εκκένωση)
Στα σχολικά συγκροτήματα μετά το τέλος της παρουσίασης διενεργούμε και άσκηση 
ώστε να γίνει πρακτική επάνω στα αντικείμενα της παρουσίασης.
(όλες οι παρουσιάσεις είναι βασισμένες στα πρότυπα του Ο.Α.Σ.Π)