Η Κεντρική Διοίκηση της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης έχει έδρα την Θεσσαλονίκη και διαθέτει 27 Παραρτήματα και 4 Βάσεις Ετοιμότητας σε αρκετές Περιφερειακές Ενότητες της Ελλάδας.