Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η  Πανελλήνια Άσκηση Εθελοντικών Ομάδων Αντιμετώπισης Σεισμικών Καταστροφών, η οποία διοργανώθηκε από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής και πραγματοποιήθηκε από 02/11/2012 έως 04/11/2012 στις πρώην εγκαταστάσεις της εταιρείας ΒΟΚΤΑΣ στη Βάρη Αττικής.
Διακόσιοι ( 200 ) εθελοντές διασώστες και άλλες ομάδες προστασίας του πολίτη από όλη την Ελλάδα , επιχείρησαν σε ένα περιστατικό προσομοίωσης σεισμού σε αστικό πεδίο για ένα συνεχόμενο 24ωρο, με την κωδική ονομασία ΤΑΚ24.
Στόχος της Άσκησης ήταν ο συντονισμός, η συνεργασία και η εξάσκηση στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εκδήλωση σεισμού, σύμφωνα με τo σχεδιασμό και τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του INSARAG (UN).
Πιο αναλυτικά:
1. Κινητοποίηση και συντονισμός Εθελοντικών Διασωστικών Ομάδων.
2. Συνεργασία και επικοινωνία με Κυβερνητικούς Φορείς (Αστυνομία, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ,
ΕΤΙΚ, ΟΔΙΚ, Εθνικό Κέντρο    Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ) κα)
3.  Εγκατάσταση και συνεργασία των ομάδων για δημιουργία λειτουργικού BASE CAMP.
4.  Εξάσκηση στις επιχειρήσεις  Έρευνας και Διάσωσης κατά τη διάρκεια ενός 24ωρου.
5.  Περίθαλψη- Διοικητική Μέριμνα Πληγέντων.
Για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή προσομοίωση των συνθηκών της άσκησης με τα δεδομένα ενός πραγματικού περιστατικού, ο σχεδιασμός της άσκησης προϋποθέτει τη χρήση ατομικού εξοπλισμού και ατομικών εφοδίων κατάλυσης, σίτισης, ένδυσης και διασωστικού εξοπλισμού (ατομικού και ομαδικού).
Η 24ωρη άσκηση εκτελέστηκε μέρα και νύκτα και αφορούσε σε δεκατρείς (13) συνολικά επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης, προσομοίωσης σεισμού σε αστικό πεδίο.
Τα μέλη που συμμετείχαν στην Πανελλήνια Άσκηση Ομάδων Αντιμετώπισης Σεισμικών Καταστροφών είχαν την ευκαιρία να ασκηθούν σε θέματα όπως εγκατάσταση Επιχειρησιακής Βάσης και Διασωστικής Κατασκήνωσης, Τηλεπικοινωνίες και Διαχείριση Πόρων, Συνεργασία μεταξύ των Ομάδων Έρευνας και Διάσωσης, με παράλληλη επιχείρηση στο ίδιο πεδίο, παροχή Πρώτων Βοηθειών, Διείσδυση Ερειπίων και Απεγκλωβισμός Θυμάτων.
Παράλληλα με την άσκηση στο πεδίο, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις, σχετικές με θέματα Έρευνας και Διάσωσης.
Η Ε.Ο.Δ. Αργολίδας πήρε μέρος στην άσκηση με επτά (7) μέλη της τα οποία δραστηριοποιούνται στο Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών (Τ.Α.Κ).
Το Τ.Α.Κ της Ε.Ο.Δ Αργολίδας αποκόμισε πολύτιμες εμπειρίες από τη συγκεκριμένη προσομοίωση αφού κατάφερε να ολοκληρώσει 3 σενάρια έρευνας και απεγκλωβισμού τα 2 από αυτά κατά την διάρκεια της νύχτας 21:00 – 02:00, το κάθε σενάριο από τα παραπάνω περιλάμβανε τουλάχιστον 3 εγκλωβισμένα θύματα!
Όλα τα μέλη του Τ.Α.Κ της Ε.Ο.Δ Αργολίδας, με την συνεχή τους εκπαίδευση, την εξάσκηση και την συμμετοχή τους σε τέτοιας μεγάλης κλίμακας ασκήσεις προσομοίωσης, βρίσκονται σε ένα επίπεδο Επιχειρησιακής Ικανότητας με το οποίο μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε Φυσική Καταστροφή γίνει ανά την Ελλάδα.