Είναι πράγματι πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοιες ασκήσεις , αχρείαστα να είναι και είναι και η τελευταία ευχή που δώσαμε μετά την φωτογραφία, να βρισκόμαστε μόνο σε ασκήσεις, αυτό όμως δεν μας επιτρέπει να είμαστε σε αδράνεια. Πρέπει να είμαστε σε μία συνεχή εγρήγορση,  αυτό κάνουμε ως εθελοντές της Ελληνικής Ομάδας  Διάσωσης  με συνεχείς εκπαιδεύσεις και ασκήσεις. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πολύ το Δημόσιο ΙΕΚ Ναυπλίου, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Δήμο Ναυπλίου που διοργάνωσε την Άσκηση αυτή και το Πανεπιστήμιο Αθηνών το τμήμα Ιατρικής  που μας έδωσε την ευκαιρία μέσα από την συμμετοχή μας  να συνεργαστούμε με τις υπηρεσίες και τους φορείς  που θα χρειαστεί να συνεργαστούμε σε αυτές τις περιπτώσεις.