Με έκπτωση 50% στα ακτοπλοϊκά της εισιτήρια υποστηρίζει την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης η Blue Star Ferries.

Έτσι, οι εθελοντές της οργάνωσης είναι σε θέση τα ταξιδεύουν τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και για επιχειρησιακούς λόγους στους προορισμούς της Blue Star Ferries και να εκπαιδεύουν νέα μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης σε Α’ Βοήθειες, αυτοπροστασία και διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων.

Ευχαριστούμε την Blue Star Ferries για την υποστήριξη!

Πηγή: www.hrt.org.gr