Άνδρες της Π.Υ Ναυπλίου  Άργους καθώς και μέλη  του παραρτήματος Αργολίδας της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης  συμμετέχουν σε κατάσβεση φωτιάς στα πλαίσια της ευρείας άσκησης ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2013 που έγινε σε δασική έκταση στην περιοχή της Μονής Καρακαλά έξω από το Ναύπλιο,

Το σενάριο της άσκησης είχε να αντιμετωπίσει ως πραγματικό συμβάν δασική πυρκαγιά και
εν συνεχεία  όλα τα επιχειρησιακά στάδια μιας δασικής πυρκαγιάς που διαχειρίζεται το Πυροσβεστικό Σώμα αναπτύσσοντας πλήρως τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Την όλη επίβλεψη της άσκησης είχε ο περιφερειάρχης Αρχιπύραρχος Κωνσταντίνος Γιόβας μαζί με τους διοικητές του Ναυπλίου Γεώργιο Δελογιάννη και του Άργους Χρήστο Ρούσση.

Αναλυτικά το σενάριο όπως σχεδιάστηκε είχε ως εξής , Αναγγελία, άμεση κινητοποίηση πυροσβεστικών οχημάτων από την Πυρ/κή Υπηρεσία στην περιοχή ευθύνης όπου ανήκει η εκδηλωθείσα πυρκαγιά, κλιμάκωση αποστολής περισσοτέρων πυροσβεστικών οχημάτων αποστολή πεζοπόρων τμημάτων ,συνδρομή υδροφόρων οχημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, συνδρομή πεζοπόρων τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και συνδρομή των Εθελοντικών Οργανώσεων.

Η άσκηση αυτή είχε σκοπό:

— Τη διαπίστωση του βαθμού ετοιμότητας των πυροσβεστικών δυνάμεων της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση μιας μεγάλης δασικής πυρκαγιάς.
— Τη διαπίστωση του επιπέδου συνεργασίας και συντονισμού των εμπλεκομένων Υπηρεσιών και φορέων (Περιφερειακή Ενότητα, Αστυνομία, Δασαρχείο, Δήμος, ΕΚΑΒ, Εθελοντικές Οργανώσεις).
— Την επιδίωξη της όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερης προστασίας του πληθυσμού που κατοικεί πλησίον δασικών εκτάσεων.