Την Δευτέρα 14/03/2011 και ώρα 18:30 το θέμα του Σχολείου Βασικών Γνώσεων θα είναι θεωρία και πρακτική εξάσκηση στην χρήση Πυξίδας, Χαρτών, GPS, Συνθήκες Διαβίωσης στο Βουνό κλπ!
Την επιμέλεια του μαθήματος θα έχει ο κ. Αθανάσιος Σωτηρόπουλος !