Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα π.π εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντισμού

Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα π.π εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντισμού

Στα πλαίσια εορτασμού της 5η Δεκεμβρίου, Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντισμού, όπως αυτή ορίστηκε με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, απευθύνω χαιρετισμό στους Εθελοντές της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στην εποχή μας οι εθελοντές είναι ένα λαμπρό παράδειγμα ανθρωπισμού και κοινωνικής ευαισθησίας και είναι χρέος όλων μας, αλλά κυρίως της πολιτείας,…
Εθελοντής και εθελοντισμός

Εθελοντής και εθελοντισμός

[Εθελοντής: (ο) ουσιαστικό. Θηλ.  Εθε-λόντρια. { < αρχ. Εθελοντής< εθέλω} ο θεληματικά προσφερόμενος να κάνει κάτι: εθελόντρια νοσοκόμα//( ειδ.) ο στρατευόμενος με την θέλησή του, χωρίς να υπέχει υποχρέωση. ( Ελληνι- κό Λεξικό. Τεγόπουλος-Φυτράκης)].                                                       Ο εθελοντισμός ορίζεται ως μη αμειβόμενη και δίχως επαγγελματική σκοπιμότητα ενεργοποίηση πολιτών, που αποβλέπει στην ευημερία…