Εθελοντής και εθελοντισμός

Εθελοντής και εθελοντισμός

[Εθελοντής: (ο) ουσιαστικό. Θηλ.  Εθε-λόντρια. { < αρχ. Εθελοντής< εθέλω} ο θεληματικά προσφερόμενος να κάνει κάτι: εθελόντρια νοσοκόμα//( ειδ.) ο στρατευόμενος με την θέλησή του, χωρίς να υπέχει υποχρέωση. ( Ελληνι- κό Λεξικό. Τεγόπουλος-Φυτράκης)].                                                       Ο εθελοντισμός ορίζεται ως μη αμειβόμενη και δίχως επαγγελματική σκοπιμότητα ενεργοποίηση πολιτών, που αποβλέπει στην ευημερία…
Πώς να επιβιώσεις αν πάθεις έμφραγμα και δεν είναι κανείς κοντά

Πώς να επιβιώσεις αν πάθεις έμφραγμα και δεν είναι κανείς κοντά

Ας υποθέσουμε ότι επιστρέφεις με το αυτοκίνητο από τη δουλειά μόνος, έπειτα από μια μέρα σκληρής δουλειάς. Είσαι πολύ κουρασμένος, αγχωμένος και ψυχολογικά χάλια… Ξαφνικά αισθάνεσαι ένα φοβερό πόνο στο στήθος ο οποίος επεκτείνεται στον βραχίονα και στο σαγόνι. Είσαι μόλις 5 χιλιόμετρα από το πλησιέστερο νοσοκομείο. Δυστυχώς όμως δεν…