Θέλεις να είσαι ενεργός πολίτης?

Θέλεις να προσφέρεις εθελοντικά στο κοινωνικό σύνολο?

Γίνε εθελοντής.