Θέλεις να είσαι ενεργός πολίτης?

Θέλεις να προσφέρεις εθελοντικά στο κοινωνικό σύνολο? Γίνε εθελοντής.