Την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012 στα γραφεία της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης στο Λάλουκα με πρωτοβουλία των μελών της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Άργους – Μυκηνών διοργανώθηκε σεμινάριο παροχής Α Βοηθειών.
Μέλη του Τμήματος Πρώτων Βοηθειών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης παρουσίασαν το σεμινάριο της Βασικής Υποστήριξης Ζωής. Τα μέλη της Δημοτικής Αστυνομίας αφού παρακολούθησαν το θεωρητικό μέρος, στην συνέχεια με την βοήθεια εκπαιδευτικών προπλασμάτων CPR εξασκήθηκαν με επιτυχία και στο πρακτικό μέρος του σεμιναρίου.

Η πρωτοβουλία αυτή των μελών της Δημοτικής Αστυνομίας, αποδεικνύει έμπρακτα ότι το ενδιαφέρον τους δεν περιορίζεται μόνο στην αυστηρή τήρηση των καθηκόντων τους αλλά επεκτείνεται σε ενδιαφέρον και ευαισθησία για την ανθρώπινη ζωή και σεβασμό προς τον συμπολίτη και συνάνθρωπο μας.