Η Κεντρική Διοίκηση της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης έχει έδρα την Θεσσαλονίκη και διαθέτει παραρτήματα και βάσεις ετοιμότητας σε αρκετές Περιφερειακές Ενότητες της Ελλάδας. Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλα τα Παραρτήματα της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

http://www.hrt.org.gr