Η Δανάη-Φωτεινή Μαυρουδή, επικεφαλής του Τμήματος Α’ Βοηθειών και εκπαιδεύτρια Α’ Βοηθειών της οργάνωσης, είναι η νέα Πρόεδρος της Κεντρικής Διοίκησης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα εξής:

Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Μαυρομμάτης
Γενικός Γραμματέας: Σοφία Κυφωνίδου
Ταμίας: Τηλέμαχος Αιγυπτιάδης
Ειδικός Γραμματέας: Ειρήνη Μποτή
Μέλος: Γεώργιος Καλογερόπουλος
Μέλος: Πέτρος Παντελίδης

Πηγή: www.hrt.org.gr