Την Κυριακή 3/11/2019 έγινε σε πεδίο της ΕΟΔ Αττικής Εξάσκηση του Τομέων Αντιμετώπισης Καταστροφών…
πήραν μέρος τα παραρτήματα  Αργολίδας, Κοζάνης και Αττικής .

Τα μελή μας εξασκήθηκαν στη χρήση βαρέων μηχανημάτων ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην χρήση τους όταν χρειαστεί, γνώρισαν επίσης μηχανήματα που δυστυχώς δεν έχει το παράρτημα μας, και είναι έτοιμα να τα χρησιμοποιήσουν.

Παράλληλα έγιναν γνωριμίες και σύσφιξη σχέσεων μεταξύ των μελών , κάτι που είναι απαραίτητο για την επιτυχία μιας  επιχείρησης.

Ευχαριστούμε την ΕΟΔ Αττικής για την πρόσκληση και τις ευκαιρίες που μας έδωσε.