Η Ε.Ο.Δ λειτουργεί πλέον στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης άλλη μια βάση ετοιμότητας! Ευχόμαστε στα παιδιά ότι καλύτερο.